สร้างลูกน้องให้เป้นผู้ช่วย

สร้างลูกน้องให้เป้นผู้ช่วย ปัญหาเรื่อง “คนๆ” ไม่มีหัวหน้าคนไหนที่มีแต่ลูกน้องที่แย่ๆหมดทุกคน ในขณะเดียวกันก็คงจะไม่มีหัวหน้าคนไหนมีแต่ลูกน้องที่ดีหมดทุกคน เรามักจะมีลูกน้องที่ดีบ้าง แย่บ้าง เก่งบ้าง ไม่เก่งบ้าง ปะปนกันไป แล้วแต่ว่าสัดส่วนกลุ่มไหนจะมากกว่ากัน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น สาเหตุสำคัญก็คือ เรามักจะเอาตัวเองเป็นมาตรฐานในการแบ่งกลุ่มของลูกน้องเราเองว่าคนนั้นเก่ง คนนั้นไม่เก่ง หรือบางครั้งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างบุคคล

Create a subordinate to be an assistant to the problem of “people”. There is no leader who has all the bad guys. At the same time, there should be no leader, but all good followers. We tend to have good followers, some are bad, some are good, some are not good at each other, depending on which group will be more. Why is it that the main reason is We tend to take ourselves as a standard in the division of our subordinates. That person is good. That person is not good Or sometimes caused by comparison between individuals