ทำตัวให้เกิดโชค โลกจะเป็นของคุณ

ทำตัวให้เกิดโชค โลกจะเป็นของคุณ การทำตัวเองให้มีแต่สิ่งดีคิดีทำดีไม่ได้พึงพาแต่โชค การกระทำของเรานั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองไม่ว่าจะทำอะไรหรือไที่ไหนใครๆ ก็อยากมีโชค เพราะโชคทำให้เราได้รับสิ่งใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นความสุขใดๆ ในชีวิต… กล่าวถึงโชคในลักษณะที่เราควบคุมได้ และมีเทคนิคต่างๆ มากมายที่จะฝึกตัวเองให้สร้างโชคขึ้นมา ฝึกปฏิบัติด้วยจึงจะทำให้ตัวเองเกิดโชค โชคไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ชะตา แต่มีวิธีการแน่นอน ซึ่งคุณควบคุมได้ เมื่อคุณควบคุมโชคได้ ทุกอย่างก็เป็นของคุณ

Doing yourself to have good things, good things, good things, not good luck. Our actions depend on ourselves, no matter what you do or where. Everyone wants to have luck because luck gives us big things. Whether any happiness in life … speaks of luck in the manner that we can control. And have various techniques Many to train themselves to create luck Practice with therefore to make yourself lucky. Luck doesn’t depend on destiny. But there are certain methods Which you can control When you control luck Everything is yours