ทั้งหมดของแบรนด์ไม่ใช่โลโก้

ทั้งหมดของแบรนด์ไม่ใช่โลโก้

ทั้งหมดของแบรนด์ไม่ใช่โลโก้

โลโก้ของผลิตภัณฑ์เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และตัวแทนธุรกิจ ซึ่งไม่ผิด แต่ในความเป็นจริงแล้วโลโก้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ เพราะสิ่งที่สำคัญคือต้องสร้างกองแบรนด์หรือสร้างแบรนด์ DNA ทั้งหมดของแบรนด์ไม่ใช่โลโก้

คือการสร้างชื่อเสียงและกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างแบรนด์จะต้องสมเหตุสมผลเมื่อพูดถึงแบรนด์ ลูกค้ารู้ทันทีว่าแบรนด์นี้เป็นอย่างไร เมื่อสามารถสร้างแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากคุณภาพ Next

มาแบรนด์ในรูปแบบของโลโก้ที่ควรมีสโลแกนคำพูดบทกลอน ฟังและนึกถึงผลิตภัณฑ์ของเราทันที ตัวอย่างเช่นเรารู้ว่า Coca-cola ขายโซดา

สโลแกนเป็นความรู้สึกที่เรามักจะเห็นโฆษณาของโค้กในรูปแบบของการเดินทางมิตรภาพ (สิ่งที่โค้กพยายามสื่อความหมายมักเกี่ยวข้องกับสโลแกนของเขา) ตัวอย่างโฆษณาโค้ก

ทั้งหมดของแบรนด์ไม่ใช่โลโก้

All of the brands are not logos.

The logo of a product is like the symbol of a product and a business representative, which is not wrong, but in reality the logo is only a small part, because it is important to create a brand or create the entire brand DNA of the brand, not the logo. >

Is building a reputation and marketing strategy. Which is the cornerstone of brand building, must be reasonable when talking about brands Customers immediately know what the brand is like. When able to create a brand that is recognized for quality. Next

Come the brand in the form of a logo that should have a slogan, words, catchphrase Listen and think of our products immediately. For example, we know that Coca-cola sells soda.

The slogan is the feeling that we often see advertisements for Coke in the form of friendship travel. (The thing Coke tries to convey is often related to his slogan.) Example of a Coke ad

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สามารถติดตามได้ ที่นี่

สื่อที่เกี่ยวข้อง