Wrangler

Wrangler

Wrangler

Wrangler เป็นยีนส์ของบริษัทที่ชื่อว่า Bluebell ในเมือง Greensboro ในรัฐ North Carolina เมือง Greensboro เป็นเมืองธุรกิจ ใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐ (รองจากเมือง Charlotte) เมืองนี้เป็นเมืองแฝดสาม (เรียกว่า Triad Area) คู่กับเมือง Highpoint และเมือง Winston salem (ที่เป็นที่ตั้งบริษัท RJ Reynold ที่ทำบุหรี่นั่นแหละ) ถ้านับสามเมืองรวมกันแล้วก็ต้องนับว่าเป็นเมืองใหญ่เบ้อเร่อเริ่มเทิ่มทีเดียว

เดิมทีบริษัทนี้ไม่ได้ตั้งชื่อว่า Bluebell มันก่อตั้งในช่วงปี 1895-1905 (บวกลบไม่เกิน 5 ปี) โดย C.C. Hudson ย้ายถิ่นมาจาก Tennessee มาตั้งถิ่นฐานที่ Greensboro และตั้งชื่อบริษัทว่า Hudson Overall Company

Overall คือชุดเอี๊ยมที่ฝรั่งชอบใส่กัน เป็นเหมือนกางเกงที่มีเอี๊ยมที่สมัยนี้ยังใส่กันได้อยู่ เมื่อสมัยก่อนก็นิยมใส่ Overall ทำฟาร์มกันเดี๋ยวนี้ก็ยังนิยมใส่กันอยู่บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก Hudson Overall Co, เป็น Bluebell Overall Co. ในปี 1919 พร้อมกับการสร้างโรงงานใหม่ใหญ่โต

ในปี 1926 บริษัทชื่อ Big ben ก็เข้ามาซื้อกิจการของ Bluebell Overall แล้วรวมกิจการกันและเปลี่ยนชื่อเป็น Bluebell เฉยๆ Hudson ก็เริ่มวางมือจากบริษัทหลังจากนั้น เพราะสุขภาพเริ่มไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่

ยีน Wrangler มาเกิดก็อีกทีตอนที่ Bluebell เข้าไปซื้อกิจการของ Casey Jones Workclothes Co. ในปี 1943 Casey Jones เป็นเจ้าของยี่ห้อ Wrangler แต่แค่จดชื่อเอาไว้เฉยๆ แทบจะไม่ได้เคยทำอะไรกับชื่อนี้เลย Bluebell ก็เลยเอามาใช้ เพราะชื่อมันเข้าเค้ากับ Rodeo ซึ่งเป็น Target group ของบริษัทมาก

Wrangler

Wrangler is a company jeans named Bluebell in Greensboro in North Carolina. Greensboro is a business city. The state’s second largest city (after Charlotte) is a twin city (called the Triad Area) with Highpoint and the Winston salem (where RJ Reynold is the company that made the cigarettes). Together, then it must be considered as a large, horrible city.

Originally not named Bluebell, this company was founded in the years 1895-1905 (plus or minus no more than 5 years). C.C. Hudson moved from Tennessee, settled in Greensboro and named the Hudson Overall Company.

Overall is a bib that westerners like to wear. Is like a pair of bibs that can still be worn today In the old days, it was popular to wear Overall as a farm. Now, it’s still popular. The company changed its name from Hudson Overall Co, to Bluebell Overall Co. in 1919, while building a huge new factory.

In 1926, a company named Big Ben took over the acquisition of Bluebell Overall and merged and changed its name to Bluebell. Hudson began to leave the company after that. Because the health started to not be very good

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สามารถติดตามได้ ที่นี้ย่อหน้า

สื่อที่เกี่ยวข้อง