บทที่ 4 พลังแห่งการกระทํา Power of Action

พลังแห่งการกระทํา Power of Action

พลังแห่งการกระทํา Power of Action

พลังแห่งการกระทํา Power of Action

พลังแห่งการกระทํา Power of Action มนุษย์มีร่างกายและจิตใจอยู่รวมกันและจะต้องทํางานประสานสอด คล้องกันเป็นหนึ่งเดียวจึงจะให้ผลลัพธ์สูงสุด การกระทําของเราจึงผ่านทั้งใจ และกาย ในบทนี้จึงจะกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติที่จะทําให้พลังทั้งปวงในบท ก่อนๆ ถูกนํามาใช้เพื่อให้ผลแก่คุณอย่างสูงสุดในการสร้างโชคสร้างชีวิต และ เมื่อใดที่คุณสามารถทําตัวให้มีโชค โลกก็จะเป็นของคุณ

พลังแห่งการกระทําคือจุดปลายสุดของพลังทั้งปวงที่3 มันรวมทั้งพลังความคิด พลังกาย และพลังธรรม ที่จะถูก ปฏิบัติ ซึ่งคุณสามารถจะปฏิบัติตามได้ดังต่อไปนี้

ทั้งปวงที่มีอยู่ในจักรวาลที่จะถูกนํามาสู่ภาคการ

การกระทําที่ใจการทําตัวให้มีโชคประการแรก ต้องทําใจให้เข้าถึงโชค การที่ใจจะเข้า ถึงโชคได้นั้น เราจะต้องมีความสุขและความเชื่อมั่นในตัวเองเสียก่อน การที่ จะมีความสุขได้ก็ต้องควบคุมความคิดของตัวเองไม่ให้ความทุกข์แม้แต่เล็ก น้อยขยายเป็นเรื่องใหญ่ หรือแม้กระทั่งอยู่ในจิตใจได้ยาวนาน หรือป้องกันไว้ ไม่ให้เข้าสู่จิตใจได้ และเราจะต้องรู้ทักษะทางใจที่จะทําให้ตัวเองเกิดแรง บันดาลใจ (inspiration) และแรงจูงใจ (motivation)

ต่อไปนี้ เป็นแบบฝึกหัดให้คุณปฏิบัติจริง* เปลี่ยนเรื่องคิด

การเปลี่ยนเรื่องคิด หมายถึงการคิดเรื่องอื่นไปเลย เช้านึกถึงม้า เปลี่ยนไปนึกถึงช้าง อย่างนี้เป็นต้น ประ ประโยชน์ในเวลานั้น หมกมุ่นในความคิด ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ได้จด หมายถึงการคิดเรื่องอื่นไปเลย เช่นว่า เรากําลัง ถึงช้าง อย่างนี้เป็นต้น ประโยชน์ของมันทําให้เราไม่เกิดประโยชน์ใดๆ หรือเรื่องที่ไม่มีพันโท อานันท์ ชินบุตร

เรื่องที่ไม่มีประโยชน์ตลอดกาล ก็คือเรื่องใดๆ ที่ก่อความทุกข์ ความ กังวล ความไม่เชื่อมั่น ความเกียจคร้าน ฯลฯ แก่ตัวเรา สรุปแล้วก็คือ เรื่องที่ จะส่งผลลบให้เกิดขึ้นแก่ใจเราและการกระทําของเรา

ส่วนบางเรื่องที่เป็นประโยชน์บางเวลาก็ให้นึกถึงเฉพาะในเวลาที่มันมี ประโยชน์ เช่น เวลานี้คุณจะต้องออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายคงความแข็ง แรงเอาไว้ แต่คุณกลับนึกถึงแต่งาน ทําให้คุณเกิดอารมณ์อยากทํางานที่กําลัง ทําต่อไปให้เสร็จไม่ยอมวางมือ หรือแทนที่จะแต่งตัวไปออกกําลังกาย กลับ แต่งตัวไปทํางาน อย่างนี้เป็นต้น

ก่อน การทั้งสองกรณีนี้ จะว่าเป็นวินัยในการคิดก็ได้หากคุณยังไม่สามารถทําให้ เป็นนิสัยทางการคิด แต่เมื่อมันกลายเป็นนิสัยทางการคิดแล้วก็จะกลายเป็น เรื่องของทักษะทางการคิด คุณจะต้องสร้างวินัยทางการคิดหากคุณยังไม่มี ทักษะ และจะต้องสร้างแรงจูงใจให้เห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนเรื่องคิดจน มันกลายเป็นนิสัยทางการคิด เมื่อฝึกฝนมากๆ มันก็จะกลายเป็นทักษะทาง การคิดVOIR

แบบฝึกหัด ฟิกเปลี่ยนเรื่องคิด

เปลี่ยนเรื่องคิดธรรมดา

ขณะนี้ไม่ว่าคุณกําลังคิดเรื่องอะไรอยู่ ให้เปลี่ยนไปคิดเรื่อง “ช้าง” ทันที คุณอาจจะนึกถึงตัวอักษร ช ช้าง จากนั้นคุณอาจจะเห็นภาพช้างขึ้นมา ในใจ คุณก็คิดเรื่องดีๆ ของช้าง เช่นว่ามันอยู่ในสวนสัตว์ คุณกําลังป้อนอ้อย ให้มัน แล้วคุณก็ขึ้นนั่งบนหลังช้าง มันพาคุณเดินไปรอบๆ

ทันใด ให้คุณนึกถึงรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งทันที สมมติว่าแลนด์โรเวอร์ คุณ แล้วก็รายละเอียดอื่นๆ เรื่อยไป นึกถึงมันแล้วคุณเห็นภาพอะไร ลองไตร่ตรองซิว่ามีใครที่คุณรู้จักใช้มันบ้าง

เรื่องหนึ่ง ขณะที่คุณกําลังคิดเพลินๆ ให้บังคับใจหันไปมองอีกเรื่อง คิดถึงมันทันที ขณะที่คิดคุณต้องมีสติและสมาธิวา มีสติเพื่อจะเปลี่ยนเรื่องคิดทันที การฝึกเช่นนี้บ่อยๆ จะสร้างทัก

ทางที่ดี คุณอาจจะหาภาพสัก 10 ภาพ มาวางไว้บนโต๊ะ แล้วเริ่มคิดเพลินๆ ให้บังคับใจหันไปมองอีกเรื่องหนึ่ง แล้ว นะที่คิดคุณต้องมีสติและสมาธิรู้ว่ากําลังคิดเรื่องนั้นๆ แล้วก็

การฝึกเช่นนี้บ่อยๆ จะสร้างทักษะการเปลี่ยนเรื่องคิดของคุณทันทีเปลี่ยนเรื่องคิดจากเศร้าเป็นสุข

ถ้าคุณมีนาฬิกาจับเวลาก็จะดีมาก คุณตั้งเวลาไว้ 1 นาที พอมันดังขึ้น มา คุณก็รีบเปลี่ยนเรื่องคิด

ต่อไป คุณมีประสบการณ์เรื่องเศร้าและสุขอยู่ในชีวิตแล้ว ให้คุณเขียน หัวข้อเรื่องเศร้าและสุขขึ้นมา อย่างละ 5 หัวข้อ

จากนั้น คุณก็วางมันไว้ใกล้ๆ กันเป็นรายการเอาไว้เริ่มคิดเรื่องเศร้าที่ 1 มันจะทําให้คุณเกิดความทุกข์ขึ้นมา พอนาฬิกา ดังขึ้น ให้คุณรีบมองไปที่เรื่องสุขที่ 1 แล้วคิดถึงรายละเอียดของมันทันที คิด ให้นานกว่า 3 นาที รับรู้ความรู้สึกที่มีความสุขให้ได้ เมื่อทําเสร็จแล้วให้พัก จิตใจก่อน

เริ่มคิดเรื่องเศร้าที่ 2 เมื่อครบ 1 นาที ให้รีบเปลี่ยนเป็นเรื่องสุขที่ 2 ดื่มดอยู่กับมันให้นานพอ

คุณสามารถทําเช่นนี้จนครบ 5 คู่จากนั้นคุณสามารถฝึกทักษะนี้ต่อไปด้วยการจับคู่เรื่องเศร้าที่ 1 กับ เรื่องสุขทั้ง 5 เรื่อง คุณจะได้ทั้งหมด 25 คู่ต่อไป ให้คุณฝึกด้วยการเปลี่ยนเรื่องเศร้าเป็นสุขไม่ตั้งนาฬิกา เมื่อคุณ รู้สึกมีความเศร้าเพียงพอแล้ว ก็รีบเปลี่ยนเป็นเรื่องความสุขทันที

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สามารถติดตามได้ ที่นี้ย่อหน้า

สื่อที่เกี่ยวข้อง