โชคLuck

โชคLuck มีคําที่คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นกลุ่มคําในภาษาอังกฤษ ซึ่งบางครั้งก็ดูเหมือน ว่าจะมีความหมายใกล้เคียงกัน แต่ที่จริงมันต่างกันลิบลับ opportunity (ออปปอร์ตูนิตี้ : โอกาส) chance (แชนซ์/ชานซ์ : โอกาส/ความบังเอิญ/ความน่าจะ เป็น) และ luck (ลัค : โชควาสนา) virtue (เวอร์จู่ : บุญ/ความดีงาม) charisma (คะริสม่า : เสน่ห์ดึงดูดใจ/บุญบารมี อันได้แก่ คุณงามความดีที่บําเพ็ญมาซึ่ง ทําให้ยิ่งใหญ่) character (คาแรกเตอร์/แคแรกเตอร์ : คุณลักษณะลักษณะ ประจําตัวที่ดี)

โชคLuck

โชคLuck คําที่น่าสนใจที่สุดในแง่ที่ควรจะระมัดระวัง เพราะมันมีควา บวกและลบในตัว คํานั้นคือ chance คําว่า แชนซ์ ถูกนําไปใช้หนึ่งได้แก่ ความน่าจะเป็น (probability อ่านว่า พจน บิลิตี้) วิชานี้ต้องการศึกษาว่า ในความบังเอิญที่เกิดขึ้นนั้น มันมีกิด เกิดอะไรในลักษณะอย่างไรบ้าง นักคณิตศาสตร์ต้องการนําความไม่แรง มาบอกเปอร์เซ็นต์ของความแน่นอนของมัน เขาจึงสรุปว่ามันน่าจะเป็นเท่า เท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์ หรือในหน่วยของอัตรา

เราคงเคยเล่นเกมทายหัวก้อยกันมาบ้าง ถ้าไม่เคยก็คงเคยเห็น คนหนึ่ง โยนเหรียญขึ้นข้างบนเมื่อตกลงบนโต๊ะแล้วคนที่โยนนั้นก็เอามือปิดเหรียญไว้ ถามอีกคนหนึ่งว่า “หัวหรือก้อย” ถ้าเป็นพวกฝรั่ง เราจะเห็นในหนังว่าเขา เอานิ้วโป้งดีดเหรียญปั่นขึ้นข้างบน พอมันตกลงมาก็เอาหลังมือบริเวณต่ํากว่า นิ้วโป้งรับแล้วก็เอาอีกมือหนึ่งปิด

การโยนเหรียญขึ้นไปแล้วประกบปิดให้ทายนี้ เหรียญนั้นสามารถออก เป็นหัวได้ 10 ใน 10 ครั้งเลยก็ได้ และถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทํานายว่าก้อยติดตามไป ตลอด 10 ครั้ง ก็อาจจะต้องผิดหวังทั้ง 10 ครั้งได้เลยเหมือนกัน

แต่ความน่าจะเป็นไม่ได้ทํานายอย่างนั้น เหรียญมีอยู่ 2 หน้า คือหัว และก้อย ดังนั้นในการโยนขึ้นไปหนึ่งครั้งโอกาสที่จะประกบปิดแล้วเปิดออกดู ว่าจะเป็นอะไร ก็มีได้ทั้งหัวและก้อย ฉะนั้นโอกาสที่จะออกหัวและก้อยจึงเป็น ครึ่งต่อครึ่ง หรือที่มักจะพูดว่าห้าสิบห้าสิบ ถ้าเขียนเป็นตัวเลขก็เขียนได้ว่า 50:50 อ่านว่า ห้าสิบต่อห้าสิบ เมื่อทอนย่อยให้ตัวเลขเล็กลงที่สุดแล้วก็คือ 1:1 ถ้าจะพูดในแง่อัตราส่วนก็พูดได้ว่า โอกาสที่จะออกหัวคือ 1 ใน 2 และโอกาส ที่จะออกก้อยคือ 1 ใน 2 เมื่อทําส่วนเต็มให้กลายเป็นเลข 100 อัตราส่วนนั้นก็ คือ 50:100 และส่วนที่เต็มร้อยก็เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ ที่แปลว่า ต่อเซ็นต์ หรือต่อ หนึ่งร้อย ก็จะได้ 50 เปอร์เซ็นต์ เขียนเป็นสัญลักษณ์ว่า 50%

เมื่อโอกาสที่จะออกหัวมี 50 เปอร์เซ็นต์ และก้อยก็ 50 เปอร์เซ็นต์ ใน วิชาสถิติเรื่องความน่าจะเป็น จะพูดว่า ด้านหัวมีความน่าจะเป็น 50 เปอร์ เซ็นต์ และด้านก้อยก็มีความน่าจะเป็น 50 เปอร์เซ็นต์

ที่จริงแล้วดังที่พูดไว้ การโยนเหรียญขึ้นไป 10 ครั้ง มันอาจจะตกลงมา เป็นหัวทั้ง 10 ครั้ง หรือก้อยทั้ง 10 ครั้งเลยก็ได้ แต่คนเราต้องการความ แน่นอนมากขึ้น นักสถิติก็จะเอาเหรียญนี้มาโยนหลายครั้งจนนับไม่ถ้วนแล้วก็ จะได้ผลสรุปว่า มันมีโอกาสที่จะเป็นหัวได้ 50 เปอร์เซ็นต์ และก้อยได้ 50 เปอร์เซ็นต์ เหมือนๆ กัน ความน่าจะเป็น (ไปได้) ของแต่ละด้านจึงมีเท่าๆ กัน

ความซับซ้อนของความน่าจะเป็นมีมากขึ้นเมื่อเอาเหรียญ 2 เหรียญ มาโยนขึ้นพร้อมๆ กัน แล้วหากบอกว่าคนหนึ่งเลือกเอาว่าจะให้เป็นด้านหัวทั้ง 2 เหรียญ หรือว่าด้านก้อยทั้ง 2 เหรียญ เรามาดูกันว่ามันเกิดความซับซ้อน มากขึ้นอย่างไร

เหรียญที่ตกลงมาสามารถแสดงด้านของมันได้ดังนี้คือ 1) หัว-หัว หัว-ก้อย, 3) ก้อย-หัว, 4) ก้อย-ก้อย สิ่งที่เหรียญทั้ง 2 เหรียญจะปรากฏอ มีได้ 4 ลักษณะ ดังนั้นโอกาสที่จะเป็น หัว ทั้ง 2 เหรียญ มีเพียง 1 ลักษณะ ใน 4 ลักษณะเท่านั้นต่อการโยน 1 ครั้งพร้อมกัน นี่ก็แสดงว่าเมื่อทําให้เป็น จํานวนเต็มร้อยแล้วก็จะได้ 25:100 หรือ 25 เปอร์เซ็นต์ ก็คือ 1 ใน 4 นั่นเอง

ความน่าจะเป็นของการที่เราจะทายว่าเป็นหัวทั้ง 2 เหรียญต่อการโยน 1 ครั้ง ก็คือ 25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าโอกาสที่เราจะทายถูกมีน้อยลงกว่า การโยนหนึ่งเหรียญเสียอีก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการที่เหรียญจะออกมา เป็น หัว-หัว พร้อมกันทั้ง 2 เหรียญ อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะโยนขึ้นไปสัก กี่ครั้ง แต่นักสถิติก็ยังพยายามควบคุมการทํานายไว้ว่ามันก็ยังมีโอกาสถูก 1 ใน 4 หรือ 25 เปอร์เซ็นต์ ต่อการโยนขึ้นไปหนึ่งครั้งพร้อมกันทั้ง 2 เหรียญ

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สามารถติดตามได้ ที่นี้ย่อหน้า


สื่อที่เกี่ยวข้อง