บทที่ 3 เลือกคนที่มีอนาคตเป็น“ ยอดบุคลากร”

เลือกคนที่มีอนาคตเป็น“ ยอดบุคลากร”

เลือกคนที่มีอนาคตเป็น “ ยอดบุคลากร”

เลือกคนที่มีอนาคตเป็น“ ยอดบุคลากร”

เลือกคนที่มีอนาคตเป็น “ ยอดบุคลากร” การเลือกเฟ้น คนและการฝึกหดน มีความยากง่ายที่แตกต่างกันไป แต่ที่แน่ ๆ ก็คือ มันเอง ตัวชี้วัด ความสําเร็จและวน? คต ของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ตัวจักรสําคัญที่สุดสําหรับการสร้างคนย่อมหนีไม่พ้น คนที่คุณจะทําการสร้าง ซึ่งก็ได้แก่ พนักงานในองค์กรของคุณ อันว่า การพัฒนาคนนั้นก็เปรียบได้กับการอัพเกรดเพิ่มศักยภาพให้อะไหล่ ของเครื่องจักร ให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าเก่า ซึ่งจะส่งผลให้การ ทํางานของเครื่องจักร ชิ้นนั้นดียิ่งขึ้น ทําให้การคัดคนที่จะมารับการพัฒนานั้นเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ละเลยมิได้ถึงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การที่เขาจะ

ผมอยากให้คุณนึกถึงการแข่งขันกีฬาประเภทต คัดเลือกนักกีฬาคนไหนไปแข่งขันนั้นเขาต้องดูทั้งหน่วยก สามารถ ความพยายาม ความรับผิดชอบ และสังเกตเบเขาต้องดูทั้งหน่วยก้าน ความ ชอบ และสังเกตไปถึงว่านักกีฬา จากโค้ชผู้ฝึกสอนหรือเปล่า การที่การ เดนนก็เพื่อจะได้ทํานายได้ว่าคนที่เข้ารบกายนั้นสอนได้หรือไม่ รับฟังการสอนจากโค้ชผู้ฝก ต้องมองให้ละเอียดถึงขนาดนั้นก็เพื่อจะได้ทร ฝึกสอนนั้นจะไม่ทําให้ผู้ฝึกเสียเวลาเปล่า เพรา หายอย่างยิ่งหากเราเสียเวลาฝึกคนที่ไม่สามเพราะมันคงเป็นความเสีย

ผกได้ สู้เอาเวลาไปฝึกฝนคนที่มีแววแห่งความสามารถย่อมดีกว่า ซึ่งไม่ว่าจะในวงการกีฬา หรือในองค์กรบริษัท ลองว่าจะทําการสร้างคนแล้ว การไม่สังเกตบุคลากร ไม่คิดให้ดีก็จัดว่าเป็นการเสี่ยงอยู่เหมือนกัน

โดยหลักแล้วควรคัดคนที่เหมาะสมมาพัฒนา แต่กระนั้นก็ใช่ว่า คนที่ไม่เหมาะสมหรือคนที่ไม่ได้มีความสามารถในการเรียนรู้เพียงพอ จะถูกตัดโอกาสแห่งการพัฒนาไป โปรดเข้าใจว่าการคัดเลือกนี้ไม่ได้ทํา เพื่อคัดคนที่ควรพัฒนาไว้และคัดคนที่ไม่มีความสามารถออกไป แต่ เป็นการคัดเพื่อแยกประเภทว่า คนกลุ่มนี้สามารถพัฒนาได้ไวก็จัดการ พัฒนาในแนวทางหนึ่ง ส่วนคนกลุ่มไหนที่มีศักยภาพจํากัด มีความ เกียจคร้านหรือยังไม่รู้จักแม้แต่ว่าตนเองถนัดเรื่องอะไร คนกลุ่มนี้ก็ สมควรได้รับการพัฒนาในระดับที่เข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งมักจะต้องใช้ เวลามากกว่าคนกลุ่มที่สามารถพัฒนาได้ด้วย

ดังนั้นหากคุณจะทําการพัฒนาคนให้เป็นยอดบุคลากร คุณต้อง ประเมินความต้องการเบื้องต้นขององค์กร และต้องประเมินด้วยว่า องค์กรของคุณนั้นสามารถรับภาระการสร้างคนได้มากแค่ไหน แน่นอน ว่าทุกองค์กรคงไม่สามารถหยุดชะงักงานปัจจุบันทั้งหมดเพื่อหันมาทุ่ม งบประมาณเพื่อพัฒนาคนเพียงอย่างเดียวเป็นแน่ แต่คุณต้องทําการ พัฒนาคนที่ละชุด ทีละส่วน โดยเริ่มจากส่วนที่จําเป็นและพัฒนาได้ง่าย ก่อน ซึ่งส่วนมากแต่ละองค์กรหากจะทําการพัฒนาคนแล้วก็มักจะอบรม คนที่ค่อนข้างมีความสามารถก่อน เพราะการอบรมจะทําได้ไว ไม่ต้อง เช้เวลานานเท่ากับคนกลุ่มที่ไม่ค่อยเก่ง แบบนี้องค์กรจะได้คนเก่งมาช่วยงานโดยไว และคนเก่งเหล่านี้จะกลายมาเป็น ทั้งยังเป็นต้นแบบให้พนักงานอื่นๆ ที่มีศักยภาพจาก ตนเองเพื่อให้เทียบเท่าคนเก่งเหล่านี้ จึงเรียกได้ว่าเป็น บันดาลใจอย่างหนึ่งด้วย

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สามารถติดตามได้ ที่นี้ย่อหน้า


สื่อที่เกี่ยวข้อง