ภาคที่ 2 ยุทธศาสตร์ การสร้างคน

ยุทธศาสตร์ การสร้างคน

ยุทธศาสตร์ การสร้างคน

ยุทธศาสตร์ การสร้างคน


ยุทธศาสตร์ การสร้างคน หลังจากคุณได้ทราบเรื่องเบื้องต้นสําหรับการ สร้างคน และการเป็นผู้นําที่สามารถสร้างคนได้แล้ว ก็ได้เวลาลงลึกให้รู้ ถึงยุทธศาสตร์การสร้างคน ว่าควรเริ่มตรงไหน เริ่มอย่างไร ซึ่งคุณจะ พบว่าวิธีการสร้างคนและเรื่องที่จะเป็นหัวข้อในการพัฒนาคนนั้นมี หลากหลาย เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนา ตนเองได้เสมอขอเพียงมีความตั้งใจเพียงพอรู้จักเส้นทางพัฒนาที่ถูกต้อง

อย่างน้อยที่สุดก็ต้องการคนชี้ทางเพื่อฝึกสอนแนะแนวให้ตนได้ยกระดับคนที่มีแววย่อมสบายไปกว่าครึ่ง ดังนั้นเรื่องความยากมันจึงมียุทธวิธี ทําให้มันง่ายได้ ทว่าจุดที่หลายคนพากันถอดใจเลิกสร้างคนมานักต่อ นักก็เพราะมัน “ยุ่งยาก” นี่เอง

การสร้างคนคือเรื่องที่เต็มไปด้วยความละเอียดอ่อน และขั้นตอน หลายหลาก อีกทั้งเรื่องที่จะสร้างจะพัฒนาคนก็มีหลากหลาย บางคน อยากพัฒนาลูกน้องให้ขายเก่ง บางคนอยากให้ลูกน้องเป็นฝ่ายจัดซื้อ มือทอง หรือบางคนอยากให้ลูกน้องเป็นว่าที่ผู้จัดการคนต่อไป ซึ่งเรา กําหนดเป้าหมายได้ในเวลาไม่นาน ทว่าการจะเดินทางไปถึงจุดหมาย นั้นหาใช่ 2-3นาทีหรือ 2-3วันไม่ มันอาจเป็น 2-3ปีก็ได้ เพราะคุณ ต้องใช้เวลาเตรียมตัวให้ลูกน้อง วิเคราะห์ความสามารถลูกน้อง ชี้แนะ แนวทาง บอกจุดดีจุดด้อย แล้วก็สอนงานพร้อมเทคนิคให้ลูกน้องอีก ซึ่ง ผมมั่นใจเลยว่างานแต่ละประเภทย่อมมีเทคนิคควรทํามากกว่า 10 อย่าง เช่น งานขายเป็นต้น คุณจะสร้างคนให้เป็นนักขายได้นั้น มันไม่ใช่แค่ คุณสอนให้เขาเดินไปแล้วขายของเท่านั้น แต่ต้องสอนวิธีการพูด วิธีการ เสนอขาย วิธีการหว่านล้อมตะล่อมคนซื้อ นี่แหละคือความยุ่งยากที่คุณ ต้องเผชิญ

เมื่อเป็นเช่นนี้ เพื่อทําให้การสร้างคนง่ายขึ้นสําหรับคุณ นอกจาก ทธศาสตร์ และแนวทางแล้วก็ยังต้องมีวิธีช่วยเหลือให้การสร้างคนมี อุปสรรคลดลง เป็นไปโดยง่ายที่สุด ซึ่งวิธีอันมีประโยชน์เกี่ยวกับการ สร้างคนก็ได้ถูกเรียบเรียงเข้ามาไว้ในภาค 2 นี้

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สามารถติดตามได้ ที่นี้ย่อหน้า


สื่อที่เกี่ยวข้อง