บทที่ 1 ทําไมต้องสร้างคน

ทําไมต้องสร้างคน

บทที่ 1ทําไมต้องสร้างคน ถ้าคุณวจากากับที่ พวใจในสิ่งที่มี ก็ไม่จําเป็นต้องขยับแต่หาก คุณ คิดจะขยับ ก็ด้วงเคลื่อนตัวจนกว่าจะถึงจุดหมายว่าให้มันเสียเปล่า

ทําไมต้องสร้างคน

ทําไมต้องสร้างคนการใช้ชีวิตทั่ว ๆ ไปกับการดําเนินธุรกิจมีความแตกต่าง อย่างยิ่งประการหนึ่งนั่นคือ การใช้ชีวิตนั้นไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลรองรับ ไปเสียทุกเรื่องก็ได้ เช่น ทําไมคุณถึงอยากดูหนังในโรงภาพยนตร์ เป็นการพักผ่อนมากกว่าการนอนอยู่กับบ้าน ทั้งๆ ที่จากการศึกษาวิจัย แล้ว การนอน คือการพักผ่อนที่ดีที่สุด เป็นการหย่อนใจที่ไม่ต้องเสีย เงินทองใดๆ นอกจากเสียค่าแอร์เล็กน้อยเท่านั้นเอง

ถ้าเทียบด้วยเหตุและผลแล้ว เมื่อคุณต้องการการพักผ่อนที่ดี การ นอนประหยัดกว่า แต่ทําไมหลายคนจึงเลือกที่จะไปโรงภาพยนตร์ รับ ประทานอาหารตามภัตตาคาร หรือเดินจับจ่ายซื้อของยามเย็น ทั้งหมดนี้ เป็นการกระทําที่ไม่ต้องการเหตุผลสักเท่าไร จริง ๆ แล้วหากจะว่าให้ ถูกต้อง การหาเหตุผลกับสิ่งเหล่านี้อาจทําลายบรรยากาศและความสุข ของการพักผ่อนลงก็เป็นได้

ในชีวิตของคุณจะพร่องเหตุผลไปบ้างก็ย่อมได้ (แต่อย่าให้ถึงกับไร้เหตุผล) ทว่าการดําเนินธุรกิจจะปราศจากหลักการคิด ใคร่ครวญและเหตุผลอันเหมาะสมย่อมทําไม่ได้ เพราะหากขาดสิ่งเหล่า นี้ไป มันอาจส่งผลให้เกิดการชะตาขาดทางธุรกิจเลยทีเดียว ดังนั้นเมื่อ คุณจะทําธุรกิจ จัดตั้งโครงการดําเนินงานอะไรขึ้นมาก็ตาม คุณต้อง ประมวลความคิด ถอดรหัสแห่งเหตุผลออกมาให้ดีและถี่ถ้วน หากทําได้ ก็อาจจะต้องถึงขั้นศึกษาวิจัย หาหลักฐานอ้างอิง เพื่อให้การทํางานใดๆ ก็ตามเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

ทุกโครงการทางธุรกิจหากคุณเป็นผู้ควบคุมจัดการคุณต้องทําความ เข้าใจมันให้ดี เหมือนเวลาจะแก้โจทย์เลขคณิตที่คุณต้องจับหลักในการ คํานวณ เข้าใจเหตุผลว่าทําไมโจทย์เลขแบบนี้ถึงได้ผลลัพธ์ออกมาแบบ นี้ เมื่อเข้าใจหลักเป็นอย่างดีแล้วคุณย่อมหยิบเอาหลักนั้นไปเป็นเครื่อง มือช่วยคิดหาคําตอบของโจทย์เลขข้ออื่นๆ ได้อย่างสะดวก เช่น เดียวกันสําหรับในโลกธุรกิจ เมื่อเข้าใจว่าตอนนี้คุณกําลังทําโครงการ อะไรอย่างถ่องแท้ ศึกษาจนรู้ชัดถึงเหตุผลกลไกและความเคลื่อนไหว ของมัน คุณย่อมดําเนินมันได้อย่างเปี่ยมประสิทธิภาพ อีกทั้งยังพร้อม ปรับใช้ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์อีกด้วย

การสร้างคนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณต้องรู้ต้องเข้าใจให้ถึงแก่นหลัก มันจึงจะสร้างผลตอบแทนให้ได้อย่างดีเยี่ยม ผมมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟัง เมื่อปีที่แล้วผมได้มีโอกาสพูดคุยถึงให้คําปรึกษาเจ้าของกิจการผลิต กระจกแห่งหนึ่ง ช่วงนั้นเขากําลังมีความกังวล เนื่องจากพนักงานใน ร้านที่เป็นคนเก่งทํางานดีมีฝีมือก็ออกไปตั้งร้านเองเป็นเถ้าแก่เองเสีย เป็นส่วนใหญ่ ส่วนคนที่ยังเหลืออยู่ถ้าไม่ใช่มือรองก็เป็นเพียงมือใหม่ที่แล้วนี่คือปัญหาที่สําคัญ เพราะ

กระจกเป็นทรงต่างๆ เพื่อรับเข้ามาตอนขาดคนเท่านั้น สําหรับเขาแล้วนี่คือปัญหาที่สําค การผลิตกระจก เช่น การทําบานเกล็ด ตัดกระจกเป็นทรงต่างๆ ประกอบเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ตามที่ลูกค้าต้องการ มันเป็นงานที่ต้อง อาศัยความชํานาญ ประสบการณ์ และฝีมืออย่างมาก เจ้าของกิจการ : บอกกับผมว่า หากไม่รีบทําอะไรสักอย่าง เพื่อแก้ปัญหาคนขาด

ประสิทธิภาพ ก็เป็นไปได้ว่ายอดขายของร้านอาจตกลงไปเรื่อยๆ เพราะ ในขณะนั้นยอดของร้านก็เริ่มตกลงจริงๆ เนื่องจากพนักงานทํากระจก ได้ไม่คล่องเท่าเดิม การรับงานจึงรับได้น้อยลง ไหนจะปัญหาคุณภาพที่ หย่อนยานลงอีก ทําให้ลูกค้าพากันไปอุดหนุนร้านอื่นเป็นการใหญ่

ด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องขอเริ่มเนื้อความบทแรกด้วยการนําคุณไป รู้จักกับความหมายของคํานี้ให้แจ่มแจ้งเสียก่อน พร้อมทั้งอธิบายเข้าใจ เหตุผลด้วยว่าทําไมบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ต้องผนวกเอาการสร้างคน ลงในกิจกรรมและแผนงานของบริษัทด้วยพอกันที่สําหรับการเข้าใจคําว่า “สร้างคน” แบบงูๆ ปลาๆสร้างคนคืออะไร – การสร้างคน คือ กระบวนการฝึกสอน ฝึกฝน ทําให้คนเกิด

การเรียนรู้ในเรื่องหนึ่ง ๆ (หรือหลายเรื่อง) ให้มากขึ้นกว่าเดิม รวม ไปถึงการหล่อหลอมแนวความคิด บุคลิกภาพ พฤติกรรมให้เป็น ไปในทิศทางที่ดี มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็น ซึ่งแท้จริงแล้วความหมายของมันกว้างอย่างมาก คน หรือการที่พ่อแม่เลี้ยงดู

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สามารถติดตามได้ ที่นี้ย่อหน้า


สื่อที่เกี่ยวข้อง