ขาดไม่ได้คือความเพียร

ขาดไม่ได้คือความเพียร มุมมองของผมเวลาเราระลึกถึงหรือศรัทธาในตัวใคร สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การระลึกถึง

ขาดไม่ได้คือความเพียร

ขาดไม่ได้คือความเพียร ความงามของท่าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่น สิ่งที่ผมรื่นรมพ่อหลวงของเรา คือ ท่านเป็นผู้นําที่ทํางาน เป็นแบบอย่างจริงๆท่านเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม

โดยเฉพาะท่านมีความ พากเพียรที่จะดูแลปกครองบ้านเมืองให้เกิดความสุขความเจริญ และทําทุกอย่างไม่ว่าจะต้องเสด็จบุกป่าฝ่าดงหรือทางทรกันดาร เท่าไร พระองค์ท่านก็เสด็จไปทรงงานในพื้นที่ แบบที่ทรงลงมือ ทําด้วยตัวพระองค์เอง จริงๆ ครับ

ผมเลยนําข้อคิดนี้ที่แสนเรียบง่ายและเกิดจากการเห็น แบบอย่างที่ดีจากพ่อหลวงของเรา มาฝากเพื่อนร่วมประเทศที่ ต้องการสร้างธุรกิจสร้างแบรนด์ให้เติบโต

การสร้างแบรน ๕ ต้องมีความเพียรเป็นที่ตั้ง

นี่คือความจริงแท้อย่างที่สุด เพราะความ เพียรก็คือการที่เราต้องลงมือทํา ลงมือสร้าง

แบรนด์อย่างจริงจัง เดินหน้าทุกวัน

การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่การทําสื่อโฆษณาหรือการออกแบบ แต่มันคือทั้งหมดของธุรกิจเรา และแบรนด์ที่จะกลายเป็นสินทรัพย์ ให้เราในระยะยาวนั้น ต้องการการกระทําที่ต่อเนื่องมากๆ

เคยได้ยินประวัติของผู้ก่อตั้งเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าที่โด่งดัง ไหมครับ ครั้งแรกที่เปิดห้างฯขึ้นมาที่ย่านพาหุรัดนั้น ไม่มีใคร รู้จักชื่อเสียงของแบรนด์นี้ทั้งสิ้น และช่วงแรกก็ไม่มีเงินไปทําสื่อ อะไรมากมาย

ผู้ก่อตั้งต้องลงแรงออกตัวไปชวนเจ้าของสินค้าเจ้าของ แบรนด์ต่างๆ ให้มาเปิดร้านด้วยตัวท่านเอง คนแล้ว คนเล่า ซึ่ง หลายๆ ครั้งก็ถูกปฏิเสธ แต่เพราะความเพียรก็ทําให้ได้หลายๆ แบรนด์มาร่วมค้าขายในห้างเซ็นทรัล

ความเพียร คือ คุณสมบัติพื้นฐานที่สําคัญ ของการเป็นเจ้าของแบรนด์และธุรกิจ

ความเพียรนั้นทําให้เราเดินหน้า เราต้องหาแรงจูงใจในความเพียรให้เจอ

อย่างไม่ลดละ

ผมจําแนกแรงจูงใจของความเพียร ได้เป็น 2

กามเพียร ได้เป็น 3 แบบ

เพียงเพราะชอบ :

คือ “ความเพียรที่เกิดจากอารมณ์” การได้ทําในสิ่งที่ตนเอง สนใจและชอบ ซึ่งมักอิงอารมณ์ส่วนตัวเป็นหลัก ความเพียร ลักษณะนี้อาจจะไม่นํามาซึ่งรายได้ที่มากพอ เพราะถ้าสิ่งที่เรา ชอบไม่สอดรับกับ Mega trend หรือ สิ่งๆนั้นมีคู่แข่งมากเกินไป เป็นต้น

เพียงเพราะใช้ :

คือ “ ความเพียรที่เกิดจากปัญหา ” การประเมินว่าสิ่งที่เรา ทํานั้นมันสอดรับกับ Mega trend เป็นสิ่งที่เราถนัด และเป็นสิ่ง ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับโลกใบนี้ด้วย สิ่งเหล่านี้ทําให้เราเดินหน้า อย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบมากนัก

เพียงเพราะทั้งชอบและใช้

คือ “ ความเพียรที่เกิดจากปัญญา ” ในข้อนี้ ก็คือการนําทั้ง สองข้อมารวมกันนั่นเอง เรียกได้ว่าถ้าเจ้าของแบรนด์ใด ได้ทํา ในสิ่งที่ตนชอบและสนใจ บวกกับสิ่งนั้นกําลังเติบโต ไปได้ดีใน

ตลาดก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด

อย่ามัวรอคอยความสําเร็จ

อย่ามัวรอคอยว่าจะโชคดี เกิดกระแสมาหนุนแบรนด์เรา อย่ามัวรอคอยที่จะให้ภาครัฐมาช่วย

เดินหน้าค้นให้เจอว่าปัจจัยอะไรบ้าง ที่เรายังขา แล้วใช้ความเพียร ในการสร้างแบรนด์ที่จะเป็น

สินทรัพย์ของเรา

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สามารถติดตามได้ ที่นี้


สื่อที่เกี่ยวข้อง