BRAND NO BRAND

BRAND NO BRAND

BRAND NO BRAND มี แบรนด์ ไม่มี แบรนด์ ดูอย่างไร ?

BRAND NO BRAND

BRAND NO BRAND มี แบรนด์ ไม่มี แบรนด์ ดูอย่างไร ? คําถามนี้มักถูกถามบ่อยครั้ง แต่นี่คือหนึ่งในคําถามที่ดีมาก เป็นคําถามที่เรียบง่ายและชัดเจน เมื่อเราทําธุรกิจ ไม่ว่าเป็นสินค้า

หรือบริการก็ตาม สิ่งที่เราต้องการมากที่สุด คือ

กําไร และสินทรัพย์ ที่เรียกว่า “แบรนด์แต่โดยธรรมชาติของธุรกิจ เวลาเจอปัญหามากมายที่เข้า มารุมเร้าให้เราแก้ไขในแต่ละวัน มันมักจะนําพาให้เราออกนอก เส้นทางแห่งการสร้างสินทรัพย์แบรนด์การวัดง่ายๆ ว่าเรามีแบรนด์หรือยัง

มีวิธีการมอง 2 ทาง

แบบมองจากข้างในออกข้างนอก (Inside out)

การมองในมุมนี้ ผมให้ความสําคัญที่มาก่อนการมองจาก มุมมองภายนอก เพราะอะไรหรือครับ เพราะมันเป็นต้นเหตุของ ผลลัพธ์ที่เรียกว่าแบรนด์

ลองมาทดสอบกันดูว่าเรามีแบรนด์หรือไม่มีแบรนด์จาก

คําถามเหล่านี้

1. สิ่งที่เราทําสอดคล้องกับ Mega trend อะไรบ้าง

IBU – Internet of things – การโหยหาธรรมชาติ – การดูแลสุขภาพและความงาม

– สังคมผู้สูงวัย เป็นต้น 2. Segmentation ของตลาดคุณเป็นอย่างไร ?

3. Target คุณเป็นใคร ? เขาเหล่านั้นมีทัศนคติและ

พฤติกรรมอย่างไร ?

4. Positioning อุดผืนที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ คุณเป็นอย่างไร ? (สําหรับข้อนี้ เราต้องตอบได้ ว่าอะไรที่เราจะทําและเราจะไม่ทํา)

2. Brand Future Vision (ภาพความสําเร็จขอน แUSLGIS) หรือสิ่งที่เรามองเห็นในอนาคต เป็น อย่างไร ? )

แบบมองจากข้างนอกเข้าข้างใน (Outside in)

ในข้อนี้ ให้ลองถามลูกค้าของเราทั้งเก่าและใหม่ดูว่า ถ้าพูดถึงชื่อแบรนด์เรา แล้ว

 1. คืออะไร หรือ ขายอะไร ?

2. จําอะไรแบรนด์เราได้บ้าง เช่น ประโยชน์ 3 โลโก้หรืออื่นๆ

3. รู้สึกอย่างไร (Feel ) ?

4. แตกต่างอย่างไร จากคู่แข่ง ?

ถ้าลูกค้าของเราตอบได้อย่างรวดเร็ว มีสีหน้าและท่าทางที่ดี โดยเฉพาะเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไร ? แล้วมีแต่ความรู้สึกด้านบวก และตรงกับคุณค่าที่มาจากสิ่งที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกนั้นชัดเจนว่า แบรนด์ของเราเริ่มจับจองที่ดินในใจลูกค้าแล้วครับ

สิ่งเหล่านี้เราสามารถทําได้ด้วยตัวเราเอง เบื้องต้น เพื่อตรวจเช็กได้ว่าสิ่งที่เราทํานั้น เรียกว่า “การสร้างแบรนด์” แล้วหรือยังขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สามารถติดตามได้ ที่นี้


สื่อที่เกี่ยวข้อง